The7如何导入英文演示内容及各个演示需要的插件

2016/08/03

The7自3.6.0版本后,细心的网友会发现一个问题,那就是dt-dummy插件导入内容没有导入按钮和选项。笔者也觉得比较奇怪,经过研究发现:

在the7  3.6.0版本中更新了如下内容

2. 提升 "The7 Demo Content" 插件:
   - 添加了导入主题选项设置 (包括小工具区和首页);
   - 演示内容不会导入直到您安装了必需的插件;
   ----

所以出现没有安装插件,就不能导入的现象。对于中文版那个twitter那个插件就没有必要安装,这样一来,大部分演示都导入不了了。

the7demo

the7点金汉化版每个演示需要的插件说明:

1、压缩演示 (推荐, 包括图像):

‘js_composer’,
‘go_pricing’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

2、公司演示:

‘js_composer’,
‘go_pricing’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

3、创意演示:

‘js_composer’,
‘go_pricing’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

4、创意机构演示:

‘js_composer’,
‘go_pricing’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

5、新闻演示:

‘js_composer’,
‘go_pricing’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

6、商店演示:

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

7、摄影演示:

‘js_composer’,
‘go_pricing’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

8、讨论演示:

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

9、漂亮出版演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

10、应用演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

11、营销公司演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

12、旅行演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

13、产品演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

14、舞蹈学校演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

15、CV 演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

16、咖啡演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

17、医疗演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

18、法律演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

19、Psychology演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

20、主机演示

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,

21、建筑颜色

‘js_composer’,
‘revslider’,
‘Ultimate_VC_Addons’,
‘convertplug’,

22、The7 登陆页

‘js_composer’,
‘Ultimate_VC_Addons’,
‘revslider’,

23、全部演示 (太多了, 不推荐)

‘js_composer’,
‘go_pricing’,
‘revslider’,

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注